• Konkursy,  Zaproszenia

    Zaproszenie do udziału w konkursach

    Zapraszamy dzieci z Oddziałów Przedszkolnych oraz uczniów Szkół Podstawowych z gminy Sobolew do udziału w dwóch konkursach: * Konkurs Plastyczny „Piękno otaczającego nas świata – pejzaż rodzinny” dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej. Cele konkursu: uwrażliwienie na piękno jesiennego krajobrazu, rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci, zachęcanie do obserwacji przyrodniczych otaczającego nas świata, wzbogacenie wiedzy na temat jesieni, promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka, promowanie zdolności plastycznych dziecka. Uczestnicy konkursu wykonują płaską pracę plastyczną, format dowolny, technika dowolna. Prace dostarczamy do 30 października.   * Festiwal Piosenki Patriotycznej dla uczniów klas 0-8. Przesłuchania konkursowe odbędą się 9 listopada 2021 r. o godz. 12.00 w…

    Możliwość komentowania Zaproszenie do udziału w konkursach została wyłączona