Cygański bal

18 maja Klub Seniora „Pogodni” we współpracy z GDK zorganizowali dla wszystkich chętnych BAL CYGAŃSKI. Uczestnicy imprezy udekorowali stosownie salę oraz sami przywdziali cygańskie, kolorowe stroje.

 

100 lecie parafii w Sobolewie

Gminny Dom Kultury włączył się w uroczystości jubileuszowe z okazji 100-lecia parafii w Sobolewie.  W trakcie części artystycznej zaprezentowali się członkowie Klubu Seniora „Pogodni”, którzy w barwnych scenkach przedstawili historię parafii oraz zespół dziecięco-młodzieżowy, który na tę okoliczność przygotował koncert piosenek religijno-patriotycznych.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godzinie 10.00 uroczystą mszą świętą odprawioną w intencji Ojczyzny przez ks. kanonika Andrzeja Oworuszkę     w kościele parafialnym w Sobolewie. Udział w niej wzięli: wójt gminy Maciej Błachnio, zastępca wójta Monika Garnek -Owczarczyk, przewodniczący rady gminy Mirosław Owczarczyk, radni rady gminy, delegacje szkół, OSP, poczty sztandarowe i licznie przybyli mieszkańcy. Po mszy świętej  dalsze uroczystości odbyły się pod  Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Polski Podziemnej zamordowanych przez Hitlerowców w latach 1939-1944. Tam wszyscy zebrani odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Głos zabrał wójt gminy, który podkreślił znaczenie tego święta dla każdego Polaka, dziękował także mieszkańcom i delegacjom za ich czynny udział w uroczystościach gminnych. Delegacje: samorządu gminnego na czele z wójtem gminy, szkół z Anielowa, Gończyc, Sokoła, Kalenia, Sobolewa z dyrektorami i nauczycielami oraz przedstawiciele OSP w Godziszu- Kobusach i OSP z Sobolewa złożyły kwiaty. Zespół Ludowy z Gończyc uświetnił uroczystość śpiewem pieśni patriotycznych i poezją. Na zakończenie uroczystości organizatorzy zaprosili wszystkich zebranych na gorącą kawę, herbatę i drożdżówkę przygotowaną przez Klub Seniora Pogodni. Organizatorem tegorocznych obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 Maja byli: Wójt Gminy, Rada Gminy i Gminny Dom Kultury.

 

 

 

 

 

Rajd rowerowy

Po raz piąty Gminny Dom Kultury zorganizował  1 maja rajd rowerowy. Tym razem grupa licząca 30 osób pokonała trasę około 50 kilometrów!!! Wyprawę rowerową rozpoczęliśmy spod Urzędu Gminy w Sobolewie. Następnymi przystankami były takie miejscowości jak: Godzisz, Kobusy, Dębówka, Wola Życka, Podebłocie i Kaleń. Przewodnikiem w trasie był Adrian Pogorzelski, który w sposób niezwykle ciekawy starał się odpowiedzieć na następujące pytania: Gdzie stał pierwszy dwór w Godziszu i z czego przed wojną słynął Godzisz?, Jakie skarby odnaleźli w Kobusach pasjonaci archeologii?, Co wspólnego z najsłynniejszym domem mody w przedwojennej Polsce ma Wola Życka i Dębówka?, Gdzie naprawdę odkryto najstarsze ślady chrystianizacji ziem polskich?, Co skrywają w sobie wały tzw. grodziska w Kaleniu?, Jakie związki ma z Sobolewem Stefan Żeromski, a z Sokołem Maria Rodziewiczówna?. Dopełnieniem odpowiedzi na te i inne pytania był pokaz rekwizytów, które wzbogacały historię, o której opowiadał pan Adrian.  W czasie rajdu, dzięki gościnności sołtysa i radnego gminnego w Podebłociu mogliśmy upiec kiełbaski na przygotowanym przez nich ognisku. To była niezwykła lekcja historii, która działa się na naszych terenach, a której często nie znamy.