Ostrożeń Pierwszy i Drugi

Początki wsi Ostrożeń należy wiązać z akcją osiedleńczą rodziny Ciołków z przełomu XV i XVI wieku. Pierwsza pisana informacja o tej wsi pochodzi z 1508 roku ze spisu podatkowego powiatu stężyckiego. Jej ówczesnym właścicielem był Jan Ciołek.