RAJD ROWEROWY – zaproszenie do udziału

1 maja 2019 r. – Serdecznie zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci (osoby niepełnoletnie muszą mieć pełnoletniego opiekuna) na rajd rowerowy dla Biało-Czerwonej. Zbiórka uczestników przed Urzędem Gminy o g. 9.00
Trasa: Sobolew – Godzisz – Kobusy – Życzyn – Podebłocie – Dębówka – Kaleń – Emerytka – Sobolew 
W czasie rowerowej wyprawy poszukamy odpowiedzi na pytania:
– Gdzie stał pierwszy dwór w Godziszu i z czego przed wojną słynął Godzisz?
– Jakie skarby odnaleźli w Kobusach pasjonaci archeologii?
– Co wspólnego z najsłynniejszym domem mody w przedwojennej Warszawie ma Życzyn?
– Gdzie naprawdę odkryto najstarsze ślady chrystianizacji ziem polskich?
– Jaką historię kryje w sobie tzw. grodziska w Kaleniu?
– Jakie związki ma z Sobolewem Stefan Żeromski czy Maria Rodziewiczówna?
– Gdzie 104 lata temu Ślązak pobił grodzieńszczanina? 
Nie zabraknie ogniska i wyjątkowych rekonstrukcji zabytków – w tym mieczyi uzbrojenia ochronnego odpowiadających mieszkańcom grodziska w Podebłociu sprzed tysiąca lat.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne, może być zarówno rozmowa telefoniczna jak i SMS (504241644) lub osobiste w GDK Sobolew i GDK Gończyce do 29 kwietnia.