GDK Dawniej i Dziś

Gminny Dom Kultury w Sobolewie powstał decyzją Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2012 r. /Uchwała Rady Gminy w Sobolewie nr XX/138/2012/
Istnienie  instytucji kulturalnej w gminie Sobolew ma początek dużo wcześniej. W poprzednich latach działalność kulturalna prowadzona była poprzez  świetlice gminne w Sobolewie i Gończycach. Obecnie główna siedziba Gminnego Domu Kultury mieści się w Sobolewie,  a jej filia w Gończycach.

W Gminnym Domu Kultury pracują:
Elżbieta Radziej – Kierownik, instruktor kultury
Krzysztof Szostak – instruktor kultury

Ewelina Pudło – instruktor kultury

Irena Manila-Talarek – instruktor ds. muzyki

Do głównych zadań  Gminnego Domu Kultury należą:

  1. Kultywowanie i rozwijanie regionalnych tradycji kulturalnych, twórczości kulturowej, folkloru ludowego i artystycznego.
  2. Inspirowanie i organizowanie grup do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska;
  3. Prowadzenie zajęć zoorganizowanych i kółek zainteresowań;
  4. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, artystycznych i rozrywkowych;
  5. Organizowanie obchodów z okazji ważnych wydarzeń historycznych i regionalnych;
  6. Koordynowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych organizowanych na terenie gminy;