Konkursy,  Zaproszenia

Zaproszenie do udziału w konkursach

Zapraszamy dzieci z Oddziałów Przedszkolnych oraz uczniów Szkół Podstawowych z gminy Sobolew do udziału w dwóch konkursach:
* Konkurs Plastyczny „Piękno otaczającego nas świata – pejzaż rodzinny” dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej. Cele konkursu: uwrażliwienie na piękno jesiennego krajobrazu, rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci, zachęcanie do obserwacji przyrodniczych otaczającego nas świata, wzbogacenie wiedzy na temat jesieni, promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka, promowanie zdolności plastycznych dziecka. Uczestnicy konkursu wykonują płaską pracę plastyczną, format dowolny, technika dowolna. Prace dostarczamy do 30 października.
 
* Festiwal Piosenki Patriotycznej dla uczniów klas 0-8.
Przesłuchania konkursowe odbędą się 9 listopada 2021 r. o godz. 12.00 w sali widowiskowej GDK w Sobolewie. Celem konkursu jest:
wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej, popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, promowanie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży. Wstępne przesłuchania na poziomie szkolnym. Każda szkoła może zgłosić 3 laureatów w każdej z kategorii.
Wszelkie regulaminy i zgody RODO dostępne w szkołach lub w GDK. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: 504241644, 513715876.