Przy GDK powstało Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni”

IMG_3545Podczas kolejnego spotkania Klubu Seniora w Sobolewie, które odbyło się 7 kwietnia 2016 r. doszło do założenia Stowarzyszenia. Powołano trzyosobowy komitet założycielski w składzie: Pracz Halina, Szczęsna Jadwiga i Grzechnik Bogumiła.  W spotkaniu założycielskim wzięło udział 58 osób. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za powołaniem Stowarzyszenia. Zebrani zapoznali się z projektem statutu wnosząc jedną poprawkę i przyjęli go jednogłośnie.  Kolejnym punktem zebrania był wybór Zarządu Stowarzyszenia. Prezesem została – Szczęsna Jadwiga , która otrzymała 58 głosów, wiceprezesem Alicja Bieńko – 51 głosów, Sekretarzem – Emilia Sadurek – 58 głosów, a Skarbnikiem – Anna Lechnio – 58 głosów. Zarząd uchwałą został jednogłośnie zatwierdzony.  Na członków komisji rewizyjnej powołano – Grzechnik Bogumiłę, Tomaszka Mariana i Ziendalskiego Zdzisława. Uczestnicy zebrania wybrali również nazwę stowarzyszenia. Największym uznaniem cieszyła się nazwa POGODNI . Odtąd pełna nazwa brzmi: Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni”.  W sprawach różnych członkowie ustalili składkę członkowską w wysokości 10 zł wpłacaną Skarbnikowi raz w miesiącu. Prezes Stowarzyszenia Jadwiga Szczęsna zaproponowała utworzenie kilku sekcji wewnątrz klubu. Spotkania Stowarzyszenia będą sie odbywały w środy co dwa tygodnie o godz. 19.00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury. Na dzień 27 kwietnia ustalono wyjazd do Antoniówki na warsztaty do tamtejszego Muzeum Regionalnego. Wkrótce zostanie opracowany plan działania na najbliższe miesiące.

IMG_3538 IMG_3539 IMG_3542 IMG_3544 IMG_3547

 

Koncert dla Jana Pawła II

IMG_3497W niedzielę Miłosierdzia Bożego, a tym samym w 11 rocznicę śmierci Jana Pawła II w Gminnym Domu Kultury odbył się montaż słowno-muzyczny poświęcony temu wydarzeniu. W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej prezentowali świadectwo życia i twórczości Karola Wojtyły uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół w Sobolewie. W drugiej części programu wysłuchaliśmy koncertu  zespołu muzycznego NIEprzeciętni działającego przy LO w Sobolewie. W spotkaniu uczestniczyli bardzo licznie mieszkańcy gminy, księża, katecheci, nauczyciele, młodzież i dzieci.

IMG_3481IMG_3490IMG_3501IMG_3504IMG_3511IMG_3514IMG_3521IMG_3525IMG_3528

Spotkanie wielkanocne Klubu Seniora

IMG_3455W czwartkowe popołudnie 31 marca spotkali się Seniorzy w Sali Widowiskowej GDK w Sobolewie na tradycyjnym spotkaniu wielkanocnym. W spotkaniu uczestniczył wójt Andrzej Koszutski i sekretarz gminy Jan Tywanek. Przy wspólnie zorganizowanym poczęstunku toczyły się długie rozmowy i wspomnienia.Pojawiły się również wspólnie śpiewane piosenki i tańce. Pan Sylwester Malinowski umilał czas wspaniała grą na akordeonie.