Kobusy

Kobusy – wioska powstała dosyć niedawno. Pierwsza wzmianka pochodzi z Tabeli Miast i Wsi Królestwa Polskiego. Kobusy należały do dóbr maciejowickich, należących w tym czasie do Zamoyskich.