Godzisz

Godzisz, wieś przez którą przepływa rzeka Okrzejka, dopływ Wisły. Pierwsze ślady osadnictwa na terenie obecnego Godzisza sięgają starożytności. Początki wsi Godzisz wiążą się również z Ciołkami a właściwie z rodziną Maciejowskich, wywodzącymi się z Ciołków. Pierwsze dokumenty świadczące o istnieniu wsi pochodzą z 1497 roku, gdy zapisano informacje o wsi Godziszeschow. Kształt dzisiejszej miejscowości formował się na przełomie XV-XVII wieku. Nazwa Godzisz wywodzi się prawdopodobnie od słowiańskiego imienia Godzisław. W początku XVIII wieku na wschodnim krańcu miejscowości przy szosie Godzisz – Kobusy wybudowano folwark i dwór. W drugiej połowie XVIII wieku w centrum miejscowości ulokowano karczmę zniszczoną prawdopodobnie w październiku 1794 roku w związku z obecnością i rabunkiem dokonywanym przez dywizję rosyjską gen. Iwana Fersena. W XVI wieku Godzisz zwany był Wolą Godzisz. Dopisek „wola” oznaczał, że mieszkańcy wsi w chwili powstania tej miejscowości otrzymali od właścicieli wsi kilkuletni okres zwolnienia podatkowego.  Od 1674 roku Godzisz należał do magnackich rodzin polskich: Tarłów a następnie Potockich. Po Potockich, w drugiej połowie XVIII wieku Godzisz trafia na własność Zamoyskich i tak już będzie aż do 1945 roku. Za czasów Stanisława Zamoyskiego  (1820-1889) majątek Godzisz uległ uwłaszczeniu i wieś stała się samodzielną wsią w gminie Sobolew. W Godziszu zachowały się resztki parku krajobrazowego założonego w pierwszej połowie XIX wieku przekształconego w XX wieku, z okazami starodrzewu dębów i wiązów oraz topoli.