Kontakt

Gminny Dom Kultury w Sobolewie

ul. Rynek 1

08-460 Sobolew

e-mail: kultura.sobolew@wp.pl