Powiatowy Dzień Seniora w Garwolinie

Klub Seniora Pogodni pod kierunkiem pracowników GDK wystawili przedstawienie „Kopciuszek” w ramach Powiatowego Dnia Seniora, jaki odbył się 3 października w Garwolinie. Wśród publiczności byli licznie zgromadzeni Seniorzy z Garwolina, Górzna, Łaskarzewa, Pilawy.  W programie wydarzenia odbyły się spektakle, warsztaty wizażu oraz ciekawe prelekcje, dotyczące bezpieczeństwa seniorów, ich diety oraz zdrowia. Organizatorami wydarzenia była Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie, Urząd Gminy w Garwolinie i Starostwo Powiatowe. Jak podkreślali organizatorzy było to działanie edukacyjno-rozrywkowe o charakterze profilaktycznym, które miało na celu podkreślić rolę więzi międzyludzkich i zapobiegać wykluczeniu społecznemu z racji wieku czy złego stanu zdrowia.