Kaleń Drugi

Kaleń Drugi – na terenie tej wsi znajduje się zabytkowe grodzisko z dobrze zachowaną pojedynczą linią wału, tworzącą prostokąt o wymiarach 55x50m. Grodzisko otoczone było fosą szeroką do 10m, stale napełnioną wodą, której średni poziom utrzymywał się do 1m głębokości. Grodzisko w Kaleniu nie było dotychczas badane wykopaliskowo. Nie wiadomo, jaka dokładnie była jego funkcja (dwór obronny, gródek strażniczy) i kiedy było użytkowane, a mimo to uznano je za zabytek cenny na tyle, by objąć go ochroną prawną (wpis do rejestru zabytków). Badania inwentaryzacyjne grodziska przeprowadzono w roku 1959. W trakcie inwentaryzacji na powierzchni wzniesienia pośrodku majdanu odnaleziono liczne kamienie, fragmenty średniowiecznych cegieł palcówek, naczyń glinianych i kafli.