Kownacica

Kownacica – początki tej wsi sięgają przełomu XV i XVI wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1508 roku ze spisu podatkowego powiatu stężyckiego. Nazwa, jaką tam zapisano brzmiała Kownaczycza. Nazwa pochodzi od apelatywu „kownata”, czyli komnata. Inne tłumaczenie: nazwa może mieć związek ze słowem kowny „dający się kuć”, co sugeruje, że istniała w tym miejscu kuźnica wodna, być może w miejscu odkrytego stanowiska archeologicznego. W 2007 r. odkryto tu ślady osady sprzed 4-5 tys. lat (liczne skorupy ręcznie lepionych naczyń glinianych oraz krzemienne narzędzia codziennego użytku, m.in. siekiery, noże, skrobacze do wyprawiania skór. Do lat 90-tych XX wieku przy kapliczce wisiała drewniana tabliczka informująca, że tu jest pochowany partyzant, którego Niemcy zastrzelili 3 lutego 1944 roku. Wybudował ją Józef Grula w 1963 roku na pamiątkę braciom zabitym przez Niemców . Ówczesne władze oskarżyły go o samowolkę budowlaną (zezwoleń nie wydawano). Dostał nakaz natychmiastowego rozebrania kapliczki pod groźbą dużej kary.