Gminne Obchody Święta Niepodległości

Gminne Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną przez ks. kanonika Andrzeja Oworuszkę w kościele parafialnym p.w. Świętej Rodziny w Sobolewie. Udział w niej wzięli Wójt Gminy Andrzej Koszutski, Przewodniczący Rady Gminy Karol Marcinkowski, radni Rady Gminy, dyrektorzy szkół,  poczty sztandarowe oraz licznie przybyli mieszkańcy. Tuż przed liturgią o godzinie 12.00 został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Niepodległa do Hymnu”. Po uroczystościach w kościele nastąpił przemarsz pod Pomnik upamiętniający poległych w obronie Ojczyzny podczas  II wojny światowej na terenie Sobolewa i okolic.  Tam delegacje samorządu gminnego na czele z Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy, szkół , OSP oraz przedstawiciele mieszkańców wsi Godzisz złożyli kwiaty i zapalili znicze. Wiązankę kwiatów złożył również obecny na uroczystości Radny Sejmiku Wojewódzkiego Krzysztof Żochowski.  Honorową warte przy pomniku pełnili harcerze z XX szczepu Itaka z Sobolewa. Pod pomnikiem Wójt Gminy w swoim wystąpieniu podkreślał wagę i znaczenie męczeństwa poległych za naszą wolność. O godzinie 14.00 w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej rozpoczął się program patriotyczny w wykonaniu Zespołu Ludowego z Gończyc, który zebranym zaprezentował najpiękniejsze pieśni legionowe i partyzanckie. Krótką prelekcje o Żołnierzach Wyklętych przedstawił Mirosław Matosek. Po programie Wójt Gminy i Kierownik GDK w Sobolewie wręczyli dyplomy i nagrody laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego „Ilustracja do pieśni patriotycznej” i Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej. Laureaci konkursu piosenki zaśpiewali swoje utwory zgromadzonej publiczności. Jednym z elementów dekoracji do tego wydarzenia były zwycięskie prace plastyczne dzieci. Po zakończonym programie artystycznym mieszkańcy mogli skosztować grochówki przygotowanej przez Klub Seniora Pogodni. Warto dodać, iż Zespół Ludowy wraz z dziećmi prezentował również program artystyczny podczas mszy świętej w kościele w Gończycach.  (K.S)