80. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września upamiętniliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy organizacji tego uroczystego apelu.